پکینگ گرافیت خالص بسیار انعطاف پذیر بوده و از الیاف گرافیت خالص منبسط شده ساخته شده استاین محصول بهترین انتخاب جهت آبندی در محیط های روغن داغ،آب داغ ،بخار آب با درجه حرارت و فشار بالا ،سیالات

خصوصا گاز هیدروژن می باشد این پکینگ در تجهیزات نفتی ،دستگاههای مولد برق ،صنایع شیمیایی ،صنایع دارویی و دیگرصنایع مورد استفاده قرار میگیرد نوع سیم دار آن مستحکم شده با سیم اینکنل و سیم استنلس استیل

می باشد که باعث بال رفتنتوان این محصول در مقابل فشارهای وارده می گردد این پکینگ در سایز های 4-6-8-10-12-14-16-18-20-25قابل عرضه می باشد

 

 

 پکینگ گرافیتپکینگ گرافیت Captureپکینگ گرافیتپکینگ گرافیت

پکینگ گرافیتپکینگ گرافیتپکینگ گرافیت 565پکینگ گرافیت 45fgپکینگ گرافیت 54545454