پتوی سرامیکی محصولی نسوز ، عایق و انعطاف پذیر می باشد که از الیاف سرامیکی فله تشکیل می گرد پس از تولید الیافهای سرامیکی در یک پروسه

مداوم ،این محصول بدون استفاده از هر گونه جسب و نگهدارنده،تهیه می گردد استحکام این محصول بواسطه سوزن کاری تامیین می گردد مقاومت

حرارتی این محصول در دو کلاس حرارتی 1260و1420 درجه سانتیگراد می باشد این پتو در دانسیته های 64،96و128 kg/m3 و ضخامت های 8/3 2/1 1

2اینچ در ابعاد 7200*610 قابل عرضه می باشد.

 

پتوی نسوز  4400988پتوی نسوز  693218پتوی نسوز  55977113پتوی نسوز  664521پتوی نسوز  53212پتوی نسوز  66897