ورق های فایبر گلاس در دونوع فنولیت و اپوکسی تولید می شوند و اهمیت استفاده در شرایط خاص مانند مقاومت سایشی مقاومت الکتریکی ،مقاومت حرارتی و مقاومت در برابر فشار،کشش و خمش نوع ورق را مشخص می کند

ضخامت این نوع ورق ها از0/3 میلیمتر الی 20 سانتیمتر میتواند تولید شود ابعاد این ورق ها عرض 1متر در طول 3متر قابل دسترسی می باشد

 

ورق فایبر گلاسورق فایبر گلاسورق فایبر گلاسورق فایبر گلاس