پارچه کربن

 

این پارچه از الیاف کربن بافته شده است به عنوان عایق حرارتی به کار برده می شود که کارایی بالایی در صنعت کامپوزیت و پتروشیمی دارد این

 

پارچه نسوز در ضخامت و دانسته های  80Gr/m2 الی 3000Gr/m2به صورت بافت های ساتیل،تویل و پلاین در عرضهای 100و127سانتیمتر قابل عرضه

 

می باشد

پارچه نسوز کربنپارچه نسوز کربنپارچه نسوز کربنپارچه نسوز کربنپارچه نسوز کربنپارچه نسوز کربن 31212235