پارچه فایبرگلاس فویل دار از جنس فایبرگلاس است که با آلمینیوم پوشانده شده و باعث مقاومت بیشتر پارچه می شود وتحمل حرارتی آنرا بالا می برد این پارچه می تواند به

صورت ثابت و استاندارد 550 درجه سانپتیگراد حرارت را تحمل کند این پارچه عمدتا برای عایق حرارتی لوله های بخار و ساخت لباس های مقاوم در برابر آتش و برای بسته

بندی تجهیزات صادراتی استفاده می شود. 

ویژگی های پارچه نسوز فایبر گلاس فویلدار :روکش آلمینیوم برای مقاومت بیشتر ،مقاومت حرارتی بالا به صورت استاندارد از 550 تا 700 درجه سانتیپگراد ،ضد خوردگی ،عایق

حرارتی و عایق صدا ،ضد رطوبت و ضد زنگ

 پارچه فایبر گلاس فویلدار   ghjپارچه فایبر گلاس فویلدار   sdfپارچه فایبر گلاس فویلدار   weپارچه فایبر گلاس فویلدار   Capture