ورق گرافیت خالص

 

این ورق از مرغوب ترین پودر گرافیت خالص با خلوص ٪99/9 تولید شده است به عنوان عایق حرارتی با تحمل حرارتی 550الی650 درجه سانتیگراد و همچنین دارا بودن خاصیت انتقال الکتریکی مناسب و آب بندی بودن آن

در اکثر صنایع مورد مصرف قرار می گیرد این ورق در ضخامتهای 0/1الی50میلیمتر در عرضه های 1و1/5 متر قابل عرضه می باشد

 

ورق گرافیتورق گرافیتورق گرافیتورق گرافیت