ورق کیلینگر آرامید 

 

با توجه به ممنوعیت آزبست در صتایع مختلف  از ورق های نسوز بدون آزبست استفاده می شود. برای ساخت این نوع ورق ها از ترکیباتی مانند کربن ،آرامید،سرامیک،فایرگلاس،کولار و ... استفاده می گردد .

 

تحمل حرارتی این محصول 100- الی550+ درجه سانتی گراد می باشد ورق کلینگر آرامید در انواع سیمدار و بدون سیم و در ضخانت 0/5الی 6 میلیمتر و در ابعاد مختلف نیز قابل عرضه می باشد.