ورق کلینگریت

 از ترکیب پودر آزبست با رزینهای لاستیکی همانند (SBR.NBR.NR)    تولید می گردد قابل انعطاف پذیری بالایی دارد و بسیارمناسب جهت آب بندی سطوح صاف ونیمه صاف است و انواع مختلف آن مقاومت در برابر آب ،بخار آب

،روغن ،گاز،الکل،اسید ومواد نفتی می باشد که به عنوان یکی از مواد اولیه در ساخت واشر استفاده می گردداین ورق در 4نوع :ساده-ساده آغشته به گرافیت – مسلح به سیم – مسلح به سیم آغشته به گرافیت در دسترس

می باشدو بنا بر درخواست با برند های معروف جهانی از جمله:(HECHER-TEMAC-TESNIT-FEROLIT-FRENZELITE-KLINGER) و... در دسترس می باشدتحمل حرارتی این ورق با توجه به شرایط دما ومحیط در انواع مختلف آن

از 100-الی550+ درجه سانتیگراد می باشداین ورق در ابعاد 1*1/5   1/5*1/5   2*1/5  2*2   متر باضخامت 0/3  0/5  0/8  1  1/5 2  3  4  5  و6 میلیمتر قابل عرضه است

 

 

ورق کلینگیریتورق کلینگیریتورق کلینگیریتورق کلینگیریتورق کلینگیریتورق کلینگریت 12355466ورق کلینگریت 987564ورق کلینگیریت