ورق آزبست

 

از پودرمرغوب آزبست تشکیل شده است به عنوان عایق کاری دیواره کوره ها و عموما در هر جا که دمای بالا وارتباط مستقیم با آتش داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد این مقوا در ابعاد 1*1 متر با ضخامت های

  9-8-7-6-5-4-3-2-1/5-1و10میلیمتر موجود است 

 

 

ورق آزبستورق آزبستورق آزبست