گسکت های رینگ جوینتینگ آب بندهایی فلزی برای کاربرد در دما و فشار بالا هستند که برای فلنج های با شیار حلقه ای مناسب می باشند. این نوع واشرها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و لوله های فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرند. گسکت های رینگ جوینتینگ برای آب بندی با تماس خطی و یا سطحی با زاویه بین فلنج مورد نظر و گسکت طراحی شده اند. از طریق اعمال فشار بر سطح آب بندی بوسیله نیروی پیچ، فلز نرم تر (گسکت) به ساختار میکرو ذره ای متریال سخت تر (فلنج) نفوذ می کند و آب بندی بسیار کارآمد ومستحکمی را ایجاد می کند. شرکت کیان نسوز توانایی تولید رینگ جوینتینگ را در ابعاد مختلف را دارد  

 

گسکت رینگ جوینتینگ 4564563گسکت رینگ جوینتینگ 74142گسکت رینگ جوینتینگ 45645674گسکت رینگ جوینتینگ 456456456