این شرکت توانایی ساخت انواع فنر های کششی ،فشاری ،کوپلینگ ، استیل، و کربن استیل  با دستگاههای اتومات می باشد ساخت انواع فنر با ضخامت مختلف مفتول 

 

فنرفنرفنرفنر