ورق تفلون PTFE

از خواص بارز این تفلون نچسب بودن آن و داشتن ضریب اصطحکاک پایین و مقاومت بالای آن در برابر نفوذ آب ،رطوبت،مواد شیمیایی،حلالها و اسید ها می باشد عایق بسیار خوب الکتریکیسیته می باشد و در اکثر صنایع مورد

استفاده قرار می گیرد تحمل حرارتی این ورق از 200- الی280+ درجه سانتیگراد می باشد و در ضخامتهای 0/2 الی50میلیمتر عرضه می گردد  در ضخامت 0/2 الی5میلیمتر به صورت رول در عرضهای 1- 1/2 -1/5 و2  متر

ضخامت های 5الی 50میلیمتر به صورت ورق در ابعاد 1*1  1/2*1/2  متر قابل دسترس می باشد    

ورق تفلون PTFE    ورق تفلون PTFE       ورق PTFE  13934        ورق PTFE  786524        ورق تفلون PTFE