این پکینگ از الیاف فایبر گلاس آغشته شده به مایع PTFE بافته شده است این محصول بدون آزبست می باشد.پکینگ فایبر گلاس در سایز های 4 الی 25 موجود می باشد.

 

پکینگ فایبر گلاس  1234847