پکینگ تفلون

این نوع پکینگ از الیاف تفلون خالص ساخته شده است و از مقاومت شیمیایی بالایی بر خوردار است و علاوهبر مقاومت بالا،از ضریب اصطکاک نیز برخوردار می باشد این پکینگ بهترین نوع در زمینه آب بندی و مقاومتدر برابر فشار

می باشد بسیار مناسب برای ترکیبات شیمیاییی ،شفت موتور ،پمپ پیستونی و سانترفیوژی و درز گیر می باشد

 

پکینگ تفلون PTFEپکینگ تفلون PTFEپکینگ تفلون PTFEپکینگ تفلون PTFEپکینگ تفلون PTFEپکینگ تفلون PTFE پکینگ تفلون PTFE 12212