پارچه نسوز فایبر

 

 این پارچه نسوز فایبر با بهترین الیاف شیشه بافته شده است و به دلیل استفاده از روکش آلومینیوم توان حرارتی و برودتی آن تقویت شده و گزینه مناسبی جهت تولید لباس و روکشهای ضد حریق ،عایق بندی  مخازن و لوله ها می باشد

تحمل حرارتی این پارچهنسوز با توجه به گرید آن از450تا600 درجه سانتیگراد می باشد و عمدتا با عرض 1متر و ضخامتهای 0/5ـ 0/8ـ 1ـ 1/5ـ 2 و3میلیمتر قابل عرضه می باشد 

 

پارچه نسوز فایبرپارچه نسوز فایبرپارچه نسوز فایبرپارچه نسوز فایبرپارچه نسوز فایبرپارچه نسوز فایبر 45541545