پارچه سرامیک

 این پارچه نسوز از مرغوب ترین الیاف سرامیک فایبر خالص بافته می شود و می تواند با سیم اینکنل و یا استنلس استیل مستحکم شود این پارچه نسوز به عنوان عایق حرارتی بسیار مناسب در محیطهایی با شرایط حرارتی 800الی1300درجه

سانتیگراد مورد استفاده قرار  گیرد و در دو نوع پارچه نسوز  خالص و پارچه نسوز با روکش آلومینیوم با ضخامت های 1/5 الی5 میلیمتر درعرض 1متر قابل عرضه می باشد 

 

 

پارچه نسوز سرامیکپارچه نسوز سرامیکپارچه نسوز سرامیک