پارچه نسوز آزبست

 

این پارچه نسوز  فوق از لیاف آزبست بافته شده است مناسب جهت عایق بندی دیگهای بخار لوله ،نیروگاه های برق عایقکاری تاسیسات ساختمانی و کارخانجات و نیز جهت تولید دستکش و لباس نسوز نیز قابل استفاده می باشد

تحمل حرارتی این پارچه نسوز با توجه به گرید آن از 250تا500درجه سانتیگراد می باشد و با عرض 1متر و ضخامت 1/5 ـ 2و3 میلیمتر و طول 25الی50متر قابل دسترسی می باشد

 

پارچه نسوز آزبستپارچه نسوز آزبستپارچه نسوز آزبستپارچه نسوز آزبستپارچه نسوز آزبست  6565656