بافته شده با الیاف شیشه می باشد که از مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیارخوبی برخوردار بوده و در عایق بندی تاسیسات ساختمانی و ماشین

 

آلات الکتریکی همچنین جهتآب بندی آب و بخار مورد استفاده قرار می گیرد. نوار فایبر گلاس در بخش های متفاوتی از صنعت به دلیل مقاومت بالایش

 

در برابر گرما کاربرد دارد و استفاده های فراوان از آن می شود تحملحرارتی این نوار با توجه به گرید آن از 450 تا 600 درجه سانتیگراد می باشد و با

 

عرض های3 - 5 - 7 و 10 سانتی متر و ضخامت های 1.5 و 3 میلیمتر و عمدتاً در بسته بندی 5 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

 

    نوار نسوز فایبر نوار نسوز فایبر نوار نسوز فایبر       نوار  فایبر گلاس 1326498نوار نسوز فایبر