نام تجاری گارلوک

نام علمی گایلون

ورق گایلون استایل 3500. Color :FawnGYLON Composition: PTFE with silica تحمل فشار (bar( 83 تحمل دمای 268- درجه الی 260+درجه. این محصول در  ضخامت 2 و 3میلیمتر در دسترس می باشد

ورق آمریکایی آن در ابعاد 1800*1800 میلیمتر و ورق چینی آن در ابعاد 1500*1500 میلیمتر قابل عرضه می باشد

ورق گایلونورق گایلون  6646589ورق گایلون  6465ورق گایلون  4545