ورق نان آزبست

با توجه به ممنوعیت آزبست در بسیاری از صنایع امروزه ورقهای بدون آزبست جایگزین  آن شده است ورق فوق از متریال هایی مانند فایبر گالس ،آرامید ،کربن ،سرامیک، گرافیت و... و یا ترکیبی از این مواد می باشد

 

 

ورق نان آزبستورق نان آزبستورق نان آزبستورق نان آزبستورق نان آزبست