لاستیک دیافراگم  و واشرهای دیافراگم به طور ایده آل برای ایجاد مهر و موم های درجه حرارت بالا استفاده می شود.لاستیک دیافراگم کارکرد آن قابل تغییر

در یک محدوده وسیع دمایی بالا (-60 درجه سانتیگراد تا 226 درجه سانتیگراد) است که برای تعداد زیادی از برنامه های کاربردی صنعتی مفید می باشد. 

این شرکت توانایی ساخت و تولید انواع دیافراگم را دارد 

واشر دیافراگم  456465واشر دیافراگم  746واشر دیافراگم  45456