نمد های فشرده صنعتی  

نمد های فیلتری که با روزنه های مشخص شده جهت ساخت فیلتر های هوا وگردگیر مناسب جهت استفاده در کارخانجات سیمان ، آرد و… .طراحی و ساخت واشر و قطعات نمدی جهت استفاده در ماشین آلات پتروشیمی ،

کشاورزی ، مواد غذایی ، سیمان و… . در عرض های ۱۸۰cm الی۲۰۰cm وباضخامت ۳ ، ۴ ، ۵…۳۰میلیمتر قابل استفاده برای ساخت واشر آلات روغن گیر ، ضربه گیر ، عایق حرارت و صدا و…میباشد.

 

نمد صنعتینمد صنعتینمد صنعتی