ورق فیبر استخوانی                                                        ورق فیبر نخدار 

                          

 

      این محصول از ورقهای کاغذ آغشته به رزین فنولیک تشکیل شده است و دارای           این محصول از پارچه مقاوم و ریز بافت از جنس کتان آغشته و مستحکم شده به 

مشخصات فنی فیبر نخدار می باشد با این تفاوت که قابلیت تراشکاری و پانچ را ندارد         رزین فنولیک تشکیل شده است از بارز ترین ویژگی های این محصول مقاومت در   

و سوراخکاری آن با استفاده از ابزار دقیق امکان پذیر است از ویژگیهای بارز این ورق            برابر الکتریسیته و حرارت 150درجه سانتیگراد جذب پایین آب و قابلیت تراشکاری 

عایق الکتریکی در ولتاژ بالا مقاوم در برابر حرارت 120درجه سانتیگراد مورد استفاده             سوراخکاری و پانچ می باشد مورد مصرف این محصولات در ساخت چرخ دنده 

در مولد های برق ترانسفورماتور ها دینام در نیروگاه های برق می باشد این ورق با             بوش  قطعات با ضربه پذیری بالا و مخصوصا در صنایع الکترونیک می باشد.

ضخامت 0/5 الی 50 میلیمتر در ابعاد 2*1 متر در تنوع رنگی قهوه ای تیره و مشکی           نوع ورق آن با ضخامت 0/5 الی 100 میلیمتر در ابعاد 2*1 - 1/3*1/3 -2/4*1/2

قابل عرضه می باشد.                                                                                                متر در تنوع رنگی قهوه ای روشن و تیره زرد و نوع میلگرد در طول 1متر در قطر 

                                                                                                                                10الی 200 میلیمتر قابل عرضه می باشد 

 

 

 

 فیبر fcbncvفیبر xfbxcفیبر 656456فیبر cnxcv