ورق سیلیکون بهترین عایق الکتریکی و حرارتی ،مقاوم در برابر انواع روغن حیوانی وگیاهی ،روغن داغ ،اسید رقیق،ازن،جاذب آب و اکسیداسیون می باشد ورق سیلیکونی برای هیدروکربن

چرب معطر مناسب نمی باشد مفاومت حرارتی این لاستیک  55-الی 210+ درجه سانتی گراد می باشد.

 

ورق سیلیکونورق سیلیکونورق سیلیکونورق سیلیکونورق سیلیکون 7745ورق سیلیکون