این شرکت توانایی تولید و پخش انواع نوار سیلیکونی در متراژ بالا  می باشد 

 

 

نوار سیلیکونی 113355نوار سیلیکونی Capture5346نوار سیلیکونی 88244نوار سیلیکونی 55442