این شرکت توانایی طراحی و تولید انواع گسکت ،فلنج و واشر آببندی با اجناس ذیل می باشد:

ویکتوریا،تکسون،نمد،چوب پنبه،کلینگریت ساده و مسلح به سیم ،گرافیت خالص،تنجد، انواع لاستیک ،انواع فولاد و فلز همچون مس ،آلومینیوم ،استیل،برنج،فسفر برنز و... 

برش انواع واشر با بهرهگیری از تجهیزات و دستگاها همانند :واترجت ،وایر کات،لیزر،گردبر وسنبه ماتریس انجام می پذیرد

 

گسکت فلنجگسکت فلنجگسکت فلنجگسکت فلنج