این شرکت توانایی تولید و واردات 62مدل فرم هندسی مختلف دبل گسکت از سایز "2 الی "100دارا می باشد  و در دو نوع با سطحی صاف و سطحی شیاردار قابل عرضه

می باشندگسکت دبل جکت از دو بخش  میانی (filler)   و بخش کاور(jacket metal) تشکیل شده است  متریال های که در ساخت فیلر مورد استفاده  قرار می گیرند  شامل

انواع نان آزبست ، گرافیت ،تفلون و میکا می باشند همچنین در بخشjacket  metal  فلزاتی  مانند :آهن نرم (حلب) ،انواع استیل (ss316-ss304-ss321-ss410)برنج و مس

مورد استفاده قرار می گیرد بیشترین مصرف این مصول در محیطهایی که دارای فشار و دمای زیاد و سایش بالا  می باشند  همانند مبدل های  حرارتی می باشد.

 

 

گسکت دبل جکت  544654گسکت دبل جکت  94گسکت دبل جکت  8764گسکت دبل جکت  996گسکت دبل جکت  456گسکت دبل جکت  4290