شرکت کیان نسوز آداک توانایی ساخت انواع قالب های  تیغی را دارد (در اشکال و اندازه های مختلف )

قالب تیغی 211قالب تیغی 552216قالب تیغی 88965قالب تیغی 99665قالب تیغی 12120