این محصولات از بهترین مواد ساخته شده است. مورد مصرف بسیاری در صنایع مختلف همانندالکترونیک،پزشکی،شیمیایی،پتروشیمی،غذایی و... دارند.

 

ازمشخصات بارز این محصولات مقاوم در برار انواع مواد شیمیایی و محیط  های اسیدی دارای کمترین ضریب اصطکاک (از همه فلزها و پلاستیک ها)وسازگار با محیط زیست می باشد همچنین از میلگرد تفلونی جهت  تراشکاری قطعاتی که مقاوم در برابر الکترسیته،مواد شیمیایی ،حلالها ،اسیدهاو.. می باشد،استفاده می گردد.

 

میلگرد تفلونی باقطر 3الی150میلیمتر در طول 1متر و نیز قطر 200الی400 میلیمتر در طول 15و30سانتیمتری قابل عرضه میباشد. 

 

 

میلگرد PTFEمیلگرد PTFEمیلگرد PTFEمیلگرد PTFE